เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์

เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์

เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์พื้นที่จัดแสดงโชว์รถยนต์

เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ศูนย์บริการซ่อมตัวถัง และสี

บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ครบวงจร ทันสมัย ได้มาตรฐาน

 

วิสัยทัศน์

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเรา"พันธกิจ

หลักการ

  1. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า 
  2. ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด 
  3. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ
  2. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
  3. บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด

  FOLLOW US