ห้องพักรับรองลูกค้า

ห้องพักรับรองลูกค้า

ศูนย์บริการประกอบด้วยช่างซ่อมบำรุงและตรวจ เช็คตามระยะ มากกว่า 20 ช่องซ่อมต่อแห่ง จึงให้บริการรถได้มากกว่า 80 คันต่อวัน มี

อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยต่างๆ ในการเช็คซ่อมบำรุง และ ยังมีอะไหล่สำรองมากกว่า 10,000 รายการ คุณจะมั่นใจได้บริการ ระดับมาตรฐาน และความสะดวกสบาย

  FOLLOW US